SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Vítanie detí do života 2008
Futbalový turnaj 2010
Stretnutie jubilantov 2008
Stretnutie jubilantov 2008
Sústredenie Šanov 2014
Silvestrovský futbalový zápas 2009
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2023
Dátum zvesenia 2.11.2023
Názov Upovedomenie o podanom odvolaní „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“.
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
26.3.2024
Rozhodnutie o odvolaní k rozhodnutiu obce Neporadza OcÚN 54/2023-004/Mi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.3.2024
Dátum zvesenia 10.4.2024
Názov Rozhodnutie o odvolaní k rozhodnutiu obce Neporadza OcÚN 54/2023-004/Mi
18.12.2023
Upovedomenie o podanom odvolaní „Chodník a prechod pre chodcov pri zvonici v obci Trenčianske Mitice“,
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Dátum zvesenia 2.1.2024
Názov Upovedomenie o podanom odvolaní „Chodník a prechod pre chodcov pri zvonici v obci Trenčianske Mitice“,
Popis Upovedomenie o podanom odvolaní „Chodník a prechod pre chodcov pri zvonici v obci Trenčianske Mitice“,
18.12.2023
Upovedomenie o podanom odvolaní Chodník a priechod pre chodcov pri ceste III/1862 pod plniarňou“,
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Dátum zvesenia 2.1.2024
Názov Upovedomenie o podanom odvolaní Chodník a priechod pre chodcov pri ceste III/1862 pod plniarňou“,
Popis Upovedomenie o podanom odvolaní Chodník a priechod pre chodcov pri ceste III/1862 pod plniarňou“,
18.12.2023
Upovedomenie o podanom odvolaní „Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice".
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.12.2023
Dátum zvesenia 2.1.2024
Názov Upovedomenie o podanom odvolaní „Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice".
Popis Upovedomenie o podanom odvolaní „Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice".
13.11.2023
Verejná vyhláška - Územný plán Obce Motešice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2023
Dátum zvesenia 28.11.2023
Názov Verejná vyhláška - Územný plán Obce Motešice
10.11.2023
Územný plán obce Motešice - oznámenie o začatí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.11.2023
Dátum zvesenia 24.11.2023
Názov Územný plán obce Motešice - oznámenie o začatí
18.10.2023
Upovedomenie o podanom odvolaní „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.10.2023
Dátum zvesenia 2.11.2023
Názov Upovedomenie o podanom odvolaní „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“.
4.10.2023
Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník pri ceste III1862, Trenčianske Mitice.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2023
Dátum zvesenia 19.10.2023
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby „Chodník pri ceste III1862, Trenčianske Mitice.
19.9.2023
Rozhodnutie o umiestnení stavby. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník a priechod pre chodcov pri ceste III/1862 pod plniarňou“, Trenčianske Mitice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Dátum zvesenia 4.10.2023
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník a priechod pre chodcov pri ceste III/1862 pod plniarňou“, Trenčianske Mitice
Popis Rozhodnutie o umiestnení stavby. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník a priechod pre chodcov pri ceste III/1862 pod plniarňou“, Trenčianske Mitice
19.9.2023
Rozhodnutie. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník a prechod pre chodcov pri zvonici v obci Trenčianske Mitice“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.9.2023
Dátum zvesenia 4.10.2023
Názov Rozhodnutie. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník a prechod pre chodcov pri zvonici v obci Trenčianske Mitice“
Popis Rozhodnutie. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Chodník a prechod pre chodcov pri zvonici v obci Trenčianske Mitice“
28.8.2023
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.8.2023
Dátum zvesenia 12.9.2023
Názov Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“
Popis Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“
4.7.2023
Oznámenie o pokračovaní územného konania "Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií".
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2023
Názov Oznámenie o pokračovaní územného konania "Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií".
26.4.2023
Príloha k Záverečnému účtu Obce Neporadza za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2023
Názov Príloha k Záverečnému účtu Obce Neporadza za rok 2022
26.4.2023
Návrh - Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2023
Názov Návrh - Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2022
25.1.2023
Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Soblahov - oznámenie o vypracovaní strateg. dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2023
Dátum zvesenia 8.2.2023
Názov Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O Soblahov - oznámenie o vypracovaní strateg. dokumentu
1.12.2022
Rozhodnutie o odvolaní " Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.12.2022
Dátum zvesenia 16.12.2022
Názov Rozhodnutie o odvolaní " Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice"
18.11.2022
Rozhodnutie o odvolaní " Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2022
Dátum zvesenia 18.11.2022
Názov Rozhodnutie o odvolaní " Miestna komunikácia Kračiny SO.01 komunikácia, vybudovanie dvoch prístupových komunikácií“
14.10.2022
Stavebné povolenie Útly
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.10.2022
Dátum zvesenia 31.10.2022
Názov Stavebné povolenie Útly
9.8.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.8.2022
Dátum zvesenia 25.8.2022
Názov Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027
Popis https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren
12.7.2022
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2022
Dátum zvesenia 27.7.2022
Názov Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: „Chodník pri ceste III/1862, Trenčianske Mitice
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Neporadza je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • Ut: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • St: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 17:00
  • Št: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • Pi: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 14:00