SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Rýchla fotogaléria

Stavanie mája 2014
Stavanie mája 2011
90. výročie založenia DHZ v Neporadzi
2022 Pletenie korbáčov pred Veľkou nocou
Stretnutie jubilantov 2008
Vítanie detí do života 2011
A
A
A

Mapa obce

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d42022.16923317783!2d18.113270220738073!3d48.83178359741388!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4714bb66ab086471%3A0x216af2865238aa17!2s913%2026%20Neporadza!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1651995159766!5m2!1ssk!2ssk" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Neporadza je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • Ut: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • St: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 17:00
  • Št: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • Pi: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 14:00