SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý

Zápis detí do MŠ Neporadza

Materská škola Neporadza oznamuje rodičom, v čase od 2. mája do 12. mája 2022

sa uskutoční zápis detí do materskej školy.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie  prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a predložia zástupkyni materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.ms.neporadza.sk

Podmienky prijímania detí:

 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré k 31. 8. 2022 dovŕšia vek 5 rokov)
 • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole
 • deti od 3 do 6 rokov
 • deti, ktoré nedovŕšili vek troch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak je voľná kapacita materskej školy

 Spôsob podávania žiadosti:

 • osobne, miestom podávania žiadosti je materská škola v určený čas
 • poštou na adresu materskej školy
 • e-mailom – odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu msneporadza@azet.sk

Žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-do-MŠ_2022

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2022/2023 vydá riaditeľ materskej školy spravidla v lehote do 30. 6. 2022.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Neporadza je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
 • Ut: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
 • St: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 17:00
 • Št: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
 • Pi: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 14:00