SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Príhovor veterinára občanom

Prihováram sa ako občan obce Neporadza a ako veterinárny lekár terajším aj budúcim chovateľom psov. Chcem povedať pár viet na tému BESNOTA.

Profylaxia (prevencia), incidencia výskytu v poslednej dobe téma besnota bola akoby zabudnutá.Výskyt besnoty ako infekčná jednotka, ktorej zdravotné riziká sú nielen pre zvieratá , ale aj pre človeka sa v poslednej dobe začala opäť objavovať na území SR, aj v okrese Trenčín.

Mňa, ako veterinárneho lekára a niekoľko rokov občana tejto obce pod horami Stražovských kopcov a lesov ma zaujíma epizootologická situácia nielen profesionálne. Nebudem sa rozpisovať o pôvodcovi besnoty – pre čitateľa nepodstatné. Ale podstatné je, že ochorenie besnoty v klinickej fáze je vždy smrteľná. Preto je potrebné mať snahu žiť v prostredí, kde vnímavé zvieratá na toto ochorenie máme pod kontrolou.

Silvatická forma ( voľne žijúca populácia) sú vždy rizikové aj pre laika. Ak chovanie voľne žijúcej zveri nie je v norme (hlavne strata plachosti), treba byť v strehu. V žiadnom prípade sa nedotýkať zdravotne podozrivého zvieraťa ( platí aj pre uhynuté zviera). Veľký problém v tejto dobe je pohyb psov bez identifikácie ( ČIP) v urbárnom prostredí (obce, mestá). Nikto nevie genézu života jedinca, z akého prostredia pochádza, či je socializovaný, či boli alebo neboli u tohto zvieraťa vykonané vakcinačné úkony.

Po ukončení veku psa tri mesiace je potrebné kontaktovať veterinárneho lekára, ktorý skontroluje údaje uvedené u čipovaného zvieraťa a prevedie vakcináciu proti besnote, ktorá je zo zákona povinná. Ak zviera nemá zavedený čip, veterinárny lekár prevedie najprv inštaláciu čipu s následnou vakcináciou proti besnote. Vakcinácia iných infekčných jednotiek je na rozhodnutí majiteľa(chovateľa).

Médiami prenikli správy, že „určité“ vakcíny proti besnote zabezpečia imunitu až po dobu tri roky.

Vidím v tom problém – tento údaj nezohľadňuje individuálnu tvorbu postvakcinačných protilátok. Tvorba protilátok v dostatočnej hladine je limitovaná viacerými faktormi.(spôsob skladovania, expirácia vakcíny - za toto zodpovedá veterinárny lekár, ale hlavná je imunitná odpoveď jedinca, ktorá je ovplyvnená veľkým súhrnom momentálnych fyziologických a iných životných funkcií). Osobne doporučujem ohľadom závažnosti tohto ochorenia revakcinovať besnotu v ročnom intervale.

Preto apelujem na mojich spoluobčanov mať psíka okrem iných prevencií (pravidelná dehelmintizácia,ektoparazity a iné ) v trvalej postvakcinačnej imunite proti besnote.

A bezproblémovú identifikáciu jedinca – ČIP!

Psíka máme nielen pre určitý zámer (stráženie, parťák, poľovanie). Musíme mu vytvoriť podmienky pre jeho život, ale aj aby nebol zdravotné riziko pre majiteľa, jeho rodinných príslušníkov a pre okolie iných ľudí a zvierat.

MVDr. Július Rehák

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Neporadza je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • Ut: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • St: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 17:00
  • Št: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 15:30
  • Pi: 7:30 – 11:30 – 12:00 - 14:00