Objednávky 2011

Back to list

Details of objednávka č. 37/2011
Dátum zverejnenia
4. augusta 2011
Súbor na stiahnutie
 objednávka 37_2011 Geodetická služba delimitácia miestnych komunikácii.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,5MB
Dodávateľ
Geodetická služba s.r.o.
Moyzesova 1
911 01 Trenčín
Objednávateľ
Obec Neporadza
Obecný úrad Neporadza č. 108
913 26 okr. Trenčín
Náklady na plnenie objednávky vrátane DPH v €
1299.00
Dátum objednávky
4. augusta 2011
Číslo objednávky
37/2011
Predmet objednávky
vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel pre delimitáciu miestnych komunikácii v obci Neporadza