Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Neporadza

trvalo vysvetl. tabula
Projekt: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Neporadza
Miesto realizácie: Obec Neporadza
Príjmateľ: Obec Neporadza
Začatie projektu: 1.5.2010
Ukončenie projektu: 10.11.2011
Finančný príspevok: 205 163,50€
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
www.economy.gov.sk
 

 

Riadici orgán: SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
http://www.siea.sk/
Informácie o projekte verejného osvetlenia – (formát .pdf)
Fotogaléria