Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č.2/2016 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza
Dátum účinnosti
21. decembra 2016
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_2_2016 o psoch.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,6 MB
Rok
2016
Platnosť
platné