Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č. 3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Dátum účinnosti
18. augusta 2017
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_3_2017 volebné plagáty.docx
Typ
.pdf
Veľkosť
0,8MB
Rok
2017
Platnosť
platné