Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č. 2/2017 školský zákon
Dátum účinnosti
18. augusta 2017
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_2_2017 školský zákon.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,8MB
Rok
2017
Platnosť
platné