Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - návrh
Dátum účinnosti
1. januára 2017
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_3_16 k VZN o dotáciach-návrh.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
1,0MB
Rok
2016
Platnosť
platné