Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č. 2/2016 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza -návrh
Dátum účinnosti
1. januára 2017
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_2_2016 o psoch - návrh.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
1,0MB
Rok
2016
Platnosť
platné