Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neporadza
Dátum účinnosti
15. augusta 2016
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_1_2016 Neporadza o odpadoch.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
11,0MB
Rok
2016
Platnosť
platné