Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
Dátum účinnosti
22. decembra 2015
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č. 3_2015 o vyhradení miest voľby.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,80MB
Rok
2015
Platnosť
platné