Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č_3_2014 podľa zákona č_ 245_2008 Z. z.
Dátum účinnosti
1. januára 2015
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_3_2014 školský zákon.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,90MB
Rok
2014
Platnosť
platné