Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008
Dátum účinnosti
16. októbra 2011
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 Dodatok č_1 k VZN č_1_2008.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,20MB
Rok
2011
Platnosť
platné