Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of VZN č_2_2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Dátum účinnosti
23. augusta 2014
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 VZN č_2_2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,20MB
Rok
2014
Platnosť
platné