Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of Doplnok č_1 VZN 2_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drboné stavebné odpady
Dátum účinnosti
1. januára 2014
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 Doplnok č_1 VZN 2_2012.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,40MB
Rok
2013
Platnosť
platné