Všeobecne záväzné nariadenia obce

Back to list

Details of Štatút obce Neporadza
Dátum účinnosti
15. augusta 2012
Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie
 Štatút obce Neporadza.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
2,0MB
Rok
2012
Platnosť
platné