Všeobecne záväzné nariadenia obce

Name Dátum účinnosti Všeobecne záväzné nariadenie na stiahnutie Typ Veľkosť
Návrh VZN č.3/2019 o organizovaní miestneho referenda 9. októbra 2019 Návrh VZN 3-2019 o organizácii miestneho referenda.pdf0,2 MB
VZN č.2/2019 o mieste a zápise dieťaťa 2. septembra 2019 VZN č.2 -2019 o mieste a zápise dieťaťa.pdf0,2 MB
VZN č.1/2018 o náhradnom spôsobe zásobovania vodou 7. júna 2018 VZN č.1-2018 Obce Neporadza o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp..pdf.pdf1,51 MB
VZN č.4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 1. januára 2018 VZN č.4 -2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.pdf.doc1,3 MB
VZN č. 3/2017 - návrh umiestňovanie volebných plagátov 21. augusta 2017 VZN č_3_2017 vyhradené miesta na umiestňovanie volebných plagátov.pdf.doc0,8MB
VZN č. 3/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 18. augusta 2017 VZN č_3_2017 volebné plagáty.docx.pdf0,8MB
VZN č. 2/2017 školský zákon 18. augusta 2017 VZN č_2_2017 školský zákon.pdf.pdf0,8MB
VZN č. 1/2017 - o organizácii miestneho referenda 18. augusta 2017 VZN č_1_2017 o organizácii miestneho referenda.pdf.pdf0,8MB
VZN - návrh č. 2/2017 školský zákon 16. októbra 2019 Návrh VZN č_2_2017 Neporadza školský zákon.pdf.doc0,8MB
VZN - návrh obce Neporadza č. 1/2017 o miestnom referende 16. októbra 2019 Návrh VZN č_1_2017 o organizovanímiestneho referenda.pdf.doc0,8MB
VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 1. januára 2017 VZN č_3_2016 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce.pdf.pdf0,80MB
VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce - návrh 1. januára 2017 VZN č_3_16 k VZN o dotáciach-návrh.pdf.pdf1,0MB
VZN č. 2/2016 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza -návrh 1. januára 2017 VZN č_2_2016 o psoch - návrh.pdf.pdf1,0MB
VZN č.2/2016 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza 21. decembra 2016 VZN č_2_2016 o psoch.pdf.pdf0,6 MB
VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Neporadza 15. augusta 2016 VZN č_1_2016 Neporadza o odpadoch.pdf.pdf11,0MB
VZN č.2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 1. januára 2016 VZN_22015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.pdf.pdf11,8 MB
Rozpočet obce Neporadza na rok 2016-2018 1. januára 2016 Rozpočet obce Neporadza na roky 2016-2018.pdf.pdf2,0MB
VZN č. 3/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 22. decembra 2015 VZN č. 3_2015 o vyhradení miest voľby.pdf.pdf0,80MB
VZN 01/2015 - školský zákon 7. augusta 2015 VZN Obce Neporadza č_ 1_2015 školský zákon.pdf.pdf0,80MB
VZN č_3_2014 podľa zákona č_ 245_2008 Z. z. 1. januára 2015 VZN č_3_2014 školský zákon.pdf.pdf0,90MB
Rozpočet obce Neporadza na rok 2015-2017 1. januára 2015 Rozpočet obce Neporadza na roky 2015-2017.pdf.pdf0,40MB
VZN č_2_2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 23. augusta 2014 VZN č_2_2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf.pdf0,20MB
VZN č_1_2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 16. júla 2014 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Neporadza č_1_2014.pdf.pdf150 kB
Doplnok č_1 VZN 2_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drboné stavebné odpady 1. januára 2014 Doplnok č_1 VZN 2_2012.pdf.pdf0,40MB
VZN 01/2013 1. júla 2013 VZN č_1_2013 o miestnych polatkoch.pdf.pdf0,40MB
VZN 02/2012 1. januára 2013 VZN c_2_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku.pdf.pdf0,40MB
VZN 03/2012 1. januára 2013 VZN č 3_2012 dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadeniach.pdf.pdf0,40MB
Štatút obce Neporadza 15. augusta 2012 Štatút obce Neporadza.pdf.pdf2,0MB
VZN 01/2012 7. augusta 2012 VZN č_1_2012 o poskytovaní terénnych sociálnych služieb a úhrade za poskytnuté terénne sociálne služby.pdf.pdf2,0MB
VZN 03/2011 1. januára 2012 VZN 3_2011 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sklužieb na trhových miestach.pdf.pdf2,0MB
VZN 02/2011 1. januára 2012 VZN 2_2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf.pdf2,0MB
VZN 01/2011 1. januára 2012 VZN 1_2011 o podmienkach držania psov na území obce Neporadza.pdf.pdf2,0MB
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 podľa zákona č. 245/2008 16. októbra 2011 Dodatok č_1 k VZN č_1_2008.pdf.pdf0,20MB
VZN 01/2010 9. septembra 2010 VZN 01_2010 o miestnych poplatkoch.pdf.pdf0,1MB
VZN 02/2008 Doplnok č.1 1. januára 2010 Doplnok 1 k VZN 02_2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf.pdf0,1MB
VZN 03/2009 27. decembra 2009 VZN 03_2009 o poskytovani opatrovatelskej sluzby.pdf.pdf0,1MB
VZN 01/2009 18. augusta 2009 VZN 01_2009 o nakladani s komunalnym odpadom a drobnym stavebnym odpadom.pdf.pdf0,1MB
VZN 02/2008 1. januára 2009 VZN 02_2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf.pdf0,2MB
VZN 01/2008 26. septembra 2008 VZN č_1_2008 o mieste a čase zápisu do ZŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu.pdf.pdf0,80MB