Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Back to list

Details of Zápisnica z 28. zasadnutia OZ dňa 05.09.2018
Dátum zasadnutia
5. septembra 2018
Zápisnica na stiahnutie
 zápisnica OZ z 05.09.2018.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
1,47 MB
Rok
2018