Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Back to list

Details of Zápisnica z 19_zasadnutia OZ 19_04_2017
Dátum zasadnutia
19. apríla 2017
Zápisnica na stiahnutie
 zápisnica OZ 19_4_2017.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,6 MB
Rok
2017