Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Back to list

Details of Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 3. 6.2016
Dátum zasadnutia
3. júna 2016
Zápisnica na stiahnutie
 erpanie rozpočtu k 31. 3.2016.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,8MB
Rok
2016