Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Back to list

Details of Cerpanie rozpočtu obce k 30_06_2015
Dátum zasadnutia
20. augusta 2015
Zápisnica na stiahnutie
 erpanie rozpočtu 30 06 2015.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
2,35MB
Rok
2015