Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Back to list

Details of Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31_03_2015
Dátum zasadnutia
24. apríla 2015
Zápisnica na stiahnutie
 erpanie rozpočtu k 31032015.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
1MB
Rok
2015