Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Name Dátum zasadnutia Zápisnica na stiahnutie Typ Veľkosť
Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ dňa 16.08.2019 16. augusta 2019 OZ 16.8.2019.pdf0,3 MB
Zápisnica z 5. zasadnutia OZ dňa 07.06.2019 7. júna 2019 zápisnica 5.OZ konaného dňa 7.6.2019.pdf0,3 MB
Zápisnica z 4. zasadnutia OZ dňa 05.04.2019 5. apríla 2019 Zápisnica OZ zo dňa 05.04.2019.pdf0,2 MB
Zápisnica z 3. zasadnutia OZ dňa 21.01.2019 21. januára 2019 zápisnica z 3.zasadnutia OZ 21.1.2019.pdf1,6 MB
zápisnica z 2. zasadania OZ 12.12.2018 12. decembra 2018 zápisnica 2. OZ dňa 12.12.2018.pdf0,2 MB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 3. decembra 2018 zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia voleb. obdobie 2018-2022.pdf.pdf0,2 MB
zápisnica z 30.zasadnutia OZ zo dňa 16.11.2018 16. novembra 2018 zápisnica OZ dňa 16_11_2018.pdf.pdf0,2 MB
Zápisnica z 29. zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2018 15. októbra 2018 Zápisnica OZ zo dňa 15_10_2018.pdf.pdf0.8MB
Zápisnica z 28. zasadnutia OZ dňa 05.09.2018 5. septembra 2018 zápisnica OZ z 05.09.2018.pdf.pdf1,47 MB
Príloha k zápisnici zo dňa 20.07.2018 20. júla 2018 erpanie rozpočtu 2. Q 2018.pdf.pdf1MB
Zápisnica z 27. zasadnutia zo dňa 20.07.2018 20. júla 2018 Zápisnica OZ zo dňa 20_07_2018.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 26. zasadnutia OZ dňa 23.05.2018 23. mája 2018 Zápisnica z 26.zasadnutia OZ dňa 23.5.2018.pdf.pdf2,02 MB
Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 28. 3.2018 28. marca 2018 Zápisnica z 25. zasadnutia OZ zo dňa 28_03_2018.pdf.pdf0,6MB
Zápisnica z 24. zasadnutia OZ dňa 16.02.2018 16. februára 2018 zápisnica OZ 16_02_2018.pdf.pdf0,6 MB
Zápisnica z 23. zasadnutia OZ dňa 01.12.2017 1. decembra 2017 Zápisnica z 23_ zasadnutia OZ dňa 01_12_2017.pdf.pdf0,3 MB
Príloha č. 3 k zápisnici zo dňa 25.10.2017 25. októbra 2017 príloha č. 3 Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 (1).pdf.pdf0.8MB
Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 25.10.2017 25. októbra 2017 príloha č. 2 návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO.pdf.pdf0.8MB
Príloha č.1 k zápisnici zo dňa 25.10.2017 25. októbra 2017 príloha č. 1 Úprava a čerpanie rozpočtu obce k 30. 9.2017 (2).pdf.pdf0.8MB
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 25.10.2017 25. októbra 2017 Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 25.10.2017.pdf.pdf0.8MB
Zápisnica z 21.zasadnutia OZ zo dňa 2.8.2017 2. augusta 2017 zápisnica z 21_riadneho zasadnutia OZ.pdf.pdf0,6 MB
Príloha č. 1 k zápisnici zo dňa 2. 8.2017 2. augusta 2017 Rozpočet obce - čerpanie k 30_06_2017.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 20. zasadnutia OZ zo dňa 23. 6.2017 23. júna 2017 Zápisnica z 20_zasadnutia OZ zo dňa 23_06_2017.pdf.pdf1MB
Príloha č. 1 k Zápisnici zo dňa 23. 6.2017 23. júna 2017 Rozpočet obce - čerpanie k 31_03_2017.pdf.pdf1MB
Príloha č. 2 k Zápisnici zo dňa 23. 6.2017 23. júna 2017 Návrh VZN č_1_2017 o organizovanímiestneho referenda.pdf.pdf1MB
Zápisnica z 19_zasadnutia OZ 19_04_2017 19. apríla 2017 zápisnica OZ 19_4_2017.pdf.pdf0,6 MB
Zápisnica z 03_04_2017 3. apríla 2017 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ 03_04_2017.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 03_03_2017 3. marca 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ 03_03_2017.pdf.pdf1 MB
zápisnica zo 16. zasadnutia OZ obce Neporadza 12. januára 2017 zápisnica OZ z 12_1_2017.pdf.pdf192 kB
zápisnica z 15 zasadnutia OZ dňa 02_12_2016 2. decembra 2016 zapisnica z 02_12_2016.pdf.pdf348 kB
zápisnica zo 04.11.2016 4. novembra 2016 Zápisnica zo 14. zasadnutia OZ 04_11_2016.pdf.pdf1 MB
zápisnica zo dňa 04_10_2016 4. októbra 2016 Zápisnica zo dňa 04_10_2016.pdf.pdf583 kB
Zápisnica z 28_07_2016 28. júla 2016 Zápisnica zo dňa 28_07_2016.pdf.pdf0,8MB
Plnenie rozpočtu obce k 30_06_2016 28. júla 2016 Plnenie rozpočtu obce k 30_06_2016.pdf.pdf1 MB
Príloha č. 2 k zápisnici zo dňa 3. 6.2016 3. júna 2016 erpanie rozpočtu k 31. 3.2016.pdf.pdf0,8MB
Príloha č. 1 k zápisnici zo dňa 3. 6.2016 3. júna 2016 Záverečný účet obce za rok 2015.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 03_06_2016 3. júna 2016 Zápisnica 11_ zasadnutia OZ zo dňa 03_06_2016.pdf.pdf0,8MB
Príloha č. 3 k zápisnici zo dňa 3. 6.2016 3. júna 2016 VZN č_1_2016 návrh Neporadza- odpady 2016.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 09_03_2016 9. marca 2016 zápisnica z 10_zasadnutia OZ zo dňa 09_03_2016.pdf.pdf0,8MB
zápisnica z 4_12_2015 4. decembra 2015 zapisnica OZ 4_12_2015.pdf.pdf3,52 MB
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 30. novembra 2015 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolópra na 1. polrok 2016.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 19_11_2015 19. novembra 2015 zápisnica z 8_ zasadnutie OZ zo dňa 19_11_2015.pdf.pdf0,8MB
príloha č.1 k zápisnici VZN č 2_2015-návrh 19. novembra 2015 návrh VZN o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.pdf.pdf12 MB
Príloha č_2 k zápisnici VZN č_3_2015 - návrh 19. novembra 2015 VZN č_3_2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.pdf.pdf2,35MB
Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 30_09_2015 19. novembra 2015 Rozpočet obce - čerpanie k 30.09.2015.pdf.pdf2,35MB
Príloha č_ 3 k zápisnici Návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2016-2018 19. novembra 2015 Návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2016-2018.pdf.pdf2,35MB
Zápisnica z 22_10_2015 22. októbra 2015 zápisnica zo 7_ zasadnutia OZ zo dňa 22_10_2015.pdf.pdf0,8MB
zápisnica z 18_9_2015 18. septembra 2015 zápisnica OZ dňa 18_9_2015.pdf.pdf2,32 MB
Cerpanie rozpočtu obce k 30_06_2015 20. augusta 2015 erpanie rozpočtu 30 06 2015.pdf.pdf2,35MB
Zápisnica z 20_08_2015 20. augusta 2015 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 20.08.2015.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ z 3_06_2015 3. júna 2015 Zápisnica zo dňa 03_06_2015.pdf.pdf0,8MB
Zásady odmeňovania poslancov 24. apríla 2015 zásady odmeňovania poslancov.pdf.pdf0,4MB
Zápisnica z 24_04_2015 24. apríla 2015 zápisnica z 3_ zasadnutie OZ zo dňa 24_04_2015.pdf.pdf0,8MB
Čerpanie rozpočtu obce Neporadza k 31_03_2015 24. apríla 2015 erpanie rozpočtu k 31032015.pdf.pdf1MB
Záverečný účet obce za rok 2014 24. apríla 2015 Záverečný účet obce za rok 2014.pdf.pdf0,8MB
zápisnica z 20_2_2015 20. februára 2015 Zápisnica OZ obce Neporadza z 20_02_2015.pdf.pdf2,55 MB
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia 12. decembra 2014 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ konaného dňa 12_12_2014.pdf.pdf0,8MB
zápisnica zo 07_11_2014 7. novembra 2014 zápisnica z 31_riadneho zasadnutia OZ konaného 7_11_2014.pdf.pdf2,57 MB
Zápisnica zo 17_10_2014 17. októbra 2014 Zápisnica 17_10_2014.pdf.pdf0,8MB
Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2015-2017 17. októbra 2014 Navrh rozpoctu obce Neporadza 2015-2017.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 04_09_2014 4. septembra 2014 Zápisnica z 29_ zasadnutia OZ konaného 04_09_2014.pdf.pdf0,8MB
zápisnica_z_6_augusta_2014 6. augusta 2014 zápisnica z 28_riadneho zasadnutia OZ.pdf.pdf3,02 MB
zápisnica_z_27_6_2014 27. júna 2014 zapisnica z 27_zasadnutia OZ konaného 27_júna_2014.pdf.pdf2,46 MB
Zápisnica z 23_05_2014 23. mája 2014 Zápisnica z 26_zasadnitia OZ konaného dňa 23_05_2014.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 02_04_2014 2. apríla 2014 Zápisnica z 25 zasadnutia OZ konaného dňa 02_04_2014.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 28_02_2014 28. februára 2014 Zápisnica z 24_ zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 28_02_2014.pdf.pdf0,8MB
zápisnica z 13_12_2013 13. decembra 2013 zápisnica z 23_zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 13_12_2013.pdf.pdf2,86 MB
zápisnica z 22_11_2013 22. novembra 2013 Zápisnica z 22_ zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 22_11_2013.pdf.pdf0,8MB
Návrh rozpočtu obce Neporadza na rok 2014-2016 22. novembra 2013 Návrh rozpočtu 2014-2016 new.pdf.pdf0,8MB
zapisnica z 21_zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 11_10_2013 11. októbra 2013 zapisnica_21_11_2013.pdf.pdf2,86 MB
zápisnica z 24-07-2013 24. júla 2013 Zápisnica z 20_zasadnitia OZ konaného dňa 24_07_2013.pdf.pdf0,8MB
zápisnica z 20-06-2013 20. júna 2013 Zápisnica z 19_zasadnutia OZ obce Neporadza zo dňa 20_06_2013.pdf.pdf0,8MB
zápisnica z 18.riadneho zasadnutia OZ 7. júna 2013 Zápisnica z 07_06_2013.pdf.pdf90,1 kB
zápisnica z 19_04_2013 19. apríla 2013 Zápisnica zo 17_ zasadnutia OZ obce Neporadza zo dňa 19_04_2013.pdf.pdf405kB
zápisnica zo 16.riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 22_02_2013 22. februára 2013 zápisnica z 22_02_2013.pdf.pdf1,99 MB
zápisnica z 13_12_2012 13. decembra 2012 zapisnica z 13_12_2012.pdf.pdf1,05 kB
zápisnica z 09_11_2012 9. novembra 2012 Zápisnica zo 14_ riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 09_11_2012.pdf.pdf405kB
zápisnica z 14_09_2012 14. septembra 2012 zápisnica z 14_09_2012.pdf.pdf1,90 Mb
zápisnica z 20_07_2012 20. júla 2012 Zápisnica z 12_ riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 20_07_2012.pdf.pdf1,45 MB
zápisnica z 14_06_2012 14. júna 2012 zápisnica z 11.riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 14_06_2012.pdf.pdf1,45 MB
Zápisnica z 27_04_2012 27. apríla 2012 Zápisnica z 10_riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného dňa 27_04_2012.pdf.pdf1 MB
zápisnica z 30_03_2012 30. marca 2012 Zápisnica z 9.riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 30_03_2012.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 03_02_2012 3. februára 2012 Zápisnica z 8 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 03_02_2012.pdf.pdf2,35MB
Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2012 1. januára 2012 Harmonorgam zasadnutí.pdf.pdf0,25MB
Zápisnica zo 16_12_2011 16. decembra 2011 Zápisnica zo 7 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 16_12_2011.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 24_11_2011 24. novembra 2011 Zápisnica zo 6 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 24_11_2011.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 30_09_2011 30. septembra 2011 Zápisnica z 5_riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 30_09_2011.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 12_08_2011 12. augusta 2011 Zápisnica zo 4 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 12_8_2011.pdf.pdf0,8MB
Zápisnica z 01_07_2011 1. júla 2011 Zápisnica z 2 mimoriadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného dňa 01_07_2011.pdf.pdf0.5MB
Zápisnica z 28_6_2011 28. júna 2011 Zápisnica z 3 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného dňa 28_06_2011.pdf.pdf0,5MB
Zápisnica z 06_04_2011 6. apríla 2011 Zápisnica z 1 mimoriadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného 06_04_2011.pdf.pdf0.5MB
Zápisnica 01_04_2011 1. apríla 2011 Zapisnica z 2 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaneho dna 01_04_2011.pdf.pdf0,2MB
Zápisnica 03_02_2011 3. februára 2011 Zapisnica z 1 riadneho zasadnutia OZ obce Neporadza konaného dňa 03_02_2011.pdf.pdf0,1MB
Zápisnica 21_12_2010 21. decembra 2010 Zapisnica z ustanovujuceho zasadnutia OZ obce Neporadza konaneho dna 21_12_2010.pdf.pdf0,1MB
16. októbra 2019.pdf