Zmluvy 2011

Back to list

Details of Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja
Dátum zverejnenia
9. mája 2012
Súbor na stiahnutie
 Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja zo dňa 07_05_2012.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
156 kB
Dodávateľ
LADISCO s.r.o.
So sídlom: 916 26 Považany č. 287
IČO: 36 806 978
IČ DPH: SK2022412876
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19879/R
Objednávateľ
OBEC NEPORADZA
So sídlom: Neporadza č. 108, 913 26 Motešice
IČO: 00311821
DIČ: 2021079808
Náklady na plnenie zmluvy vrátane DPH v €
0.00
Dátum účinnosti zmluvy
10. mája 2012
Číslo zmluvy
07.05.2012
Predmet zmluvy
odber použitých kuchynských olejov – zaradený podľa zákona č. 284/2001 Z.z. do katalógu odpadov pod číslom 20 01 25 (separovaný zber použitého jedlého oleja) alebo 02 03 04 (látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie)