Zmluvy 2011

Back to list

Details of Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva
Dátum zverejnenia
11. januára 2012
Súbor na stiahnutie
 Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva zo dňa 11_01_2012.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
2,1MB
Dodávateľ
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Motešice
so sídlom Motešice 27
913 26 Motešice
IČO: 34072314
Objednávateľ
Obec Neporadza
Obecný úrad Neporadza 108
913 26 Motešice
IČO: 00311821
Náklady na plnenie zmluvy vrátane DPH v €
4980.00
Dátum účinnosti zmluvy
12. januára 2012
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je parcela číslo 185/2 k.ú. Rožňová Neporadza o výmere 2824 m2 - pozemok pod školou a školský dvor a parcela číslo 185/1 k.ú. Rožňová Neporadza o výmere 2836 m2 - záhrady pri škole.