Zmluvy 2011

Back to list

Details of Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia
31. decembra 2011
Súbor na stiahnutie
 Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 21_12_2011.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
2,6MB
Dodávateľ
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Motešice
so sídlom Motešice 27
913 26 Motešice
IČO: 34072314
Objednávateľ
Obec Neporadza
Obecný úrad Neporadza 108
913 26 Motešice
IČO: 00311821
Náklady na plnenie zmluvy vrátane DPH v €
330.00
Dátum účinnosti zmluvy
1. januára 2012
Poznámka
Priestor na zriadenie zberného dvora.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je parcela číslo 65 k.ú. Bošianska Neporadza o výmere 600 m2.