Zmluvy 2011

Back to list

Details of Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne
Dátum zverejnenia
10. januára 2012
Súbor na stiahnutie
 Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
6MB
Objednávateľ
Obec Neporadza
Obecný úrad Neporadza
IČO: 00311821
0
Dátum účinnosti zmluvy
31. decembra 2011
Poznámka
územné plánovanie a stavebný poriadok
Predmet zmluvy
zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátne správy a samosprávy podľa zákona č. 50/1976 ZB. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov