Zmluvy 2011

Back to list

Details of Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 08.07.2009
Dátum zverejnenia
8. novembra 2011
Súbor na stiahnutie
 Dodatok č_3 k Zmluve o dielo zo dňa 08_07_2009.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
4.7 MB
Dodávateľ
EZ-ET s.r.o.
Dolné Rudiny 15
010 01 Žilina
IČO: 35780827
DIČ: 2020256095
Objednávateľ
Obec Neporadza
Obecný úrad Neporadza č. 108
913 26 Neporadza

IČO: 00311821
DIČ: 2021079808
Dátum účinnosti zmluvy
9. novembra 2011
Číslo zmluvy
č. 3
Predmet zmluvy
zmena termínu dodania diela