Zmluvy 2011

Back to list

Details of Zmluva o spolupráci č. 11-22300/011-ZoS
Dátum zverejnenia
4. septembra 2011
Súbor na stiahnutie
 Zmluva o spolupráci c_11_22300_011_ZoS.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
8,5MB
Dodávateľ
ZSE Distribúcia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava

IČO 36 361 518
DIČ 2022189048
Objednávateľ
Obec Neporadza
Obecný úrad Neporadza č. 108
913 26 Neporadza

IČO 00311821
DIČ 2021079808
Dátum účinnosti zmluvy
5. septembra 2011
Číslo zmluvy
11-22300/011-ZoS
Predmet zmluvy
Vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických zariadení pre zebezpečenie rezlizácie pripojenia stavby "Rozšírenie sekundárnej káblovej siete NN v obci Neporadza - k cintorínu, Bošianska Neporadza, NNK"