Zmluvy 2011

Back to list

Details of Mandátna zmluva č. 04/017/11
Dátum zverejnenia
19. júla 2011
Súbor na stiahnutie
 Mandatna zmluva 04_017_11.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
5,8 MB
Dodávateľ
Dexia banka Slovensko a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
IČO: 31575951
Objednávateľ
Obec Neporadza
Neporadza č. 108
PSČ 913 26
IČO: 00311821
Náklady na plnenie zmluvy vrátane DPH v €
59729.02
Dátum účinnosti zmluvy
20. júla 2011
Číslo zmluvy
04/017/11
Predmet zmluvy
Záväzok Banky poskytnúť na požiadanie klienta ručenie a záväzok Klienta zaplatiť Banke za poskytnutie ručenia dohodnutú províziu.