Zmluvy 2011

Back to list

Details of Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 08.07.2009
Dátum zverejnenia
28. mája 2011
Súbor na stiahnutie
 dodatok c 2 Kzmluve o dielo zo dna 08_07_2009.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
1,24 MB
Dodávateľ
EZ-ET s.r.o.
Dolné Rudiny 15
010 01 Žilina
IČO: 35780827
Objednávateľ
Obec Neporadza
Neporadza 108
913 26 Neporadza
IČO: 00311821
0
Dátum účinnosti zmluvy
29. mája 2011
Predmet zmluvy
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 08.07.2009 - verejné osvetlenie.