Zmluvy 2011

Back to list

Details of Dodatok č.2 k zmluve KaHR -22VS-0801/0111/104
Dátum zverejnenia
14. mája 2011
Súbor na stiahnutie
 Dodatok c_2 k zmluve KaHR -22VS-0801_0111_104 o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
1,9MB
Dodávateľ
Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
Objednávateľ
Obec Neporadza
Neporadza 108
913 26 Neporadza
IČO: 00311821
Náklady na plnenie zmluvy vrátane DPH v €
215961.73
Dátum účinnosti zmluvy
15. februára 2011
Číslo zmluvy
KaHR -22VS-0801/0111/104
Predmet zmluvy
Dodatok č.2 k zmluve KaHR -22VS-0801/0111/104 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce Neporadza.