Zmluvy 2011

Name Dátum zverejnenia Súbor na stiahnutie Typ Veľkosť
Dohoda č. 29/§50a/2012 4. júna 2012 Dohoda č_29_§50a_NS_2012 zo dňa 30_05_2012.pdf.pdf8,5MB
Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja 9. mája 2012 Zmluva o výkupe použitého kuchynského oleja zo dňa 07_05_2012.pdf.pdf156 kB
Dexia Komunál univerzálny úver č. 04/053/09 Dodatok č. 2 27. apríla 2012 dodatok č_ 2 k Zmluve o úvere č_ 04_053_09.pdf.pdf200 kB
Zmluva o poskyntutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností 10. februára 2012 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti č_7 zo dňa 06_02_2012.pdf.pdf1,8MB
Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva 11. januára 2012 Kúpna zmluva a dohoda o zriadení predkupného práva zo dňa 11_01_2012.pdf.pdf2,1MB
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne 10. januára 2012 Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného stavebného úradu.pdf.pdf6MB
Zmluva o nájme nebytových priestorov 31. decembra 2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 21_12_2011.pdf.pdf2,6MB
Zmluva o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy 28. decembra 2011 Zmluva o spolupráci zo dňa 20_12_2011.pdf.pdf6MB
Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 08.07.2009 8. novembra 2011 Dodatok č_3 k Zmluve o dielo zo dňa 08_07_2009.pdf.pdf4.7 MB
Zmluva 26.10.2011 8. novembra 2011 Zmluva 26_10_2011 Najomna zmluva na byt c 10_118.pdf.pdf4,7 MB
Zmluva o prenájme garáže č. 2/G/2011 8. novembra 2011 Zmluva o prenájme garáže č_2_G_2011.pdf.pdf4,7 MB
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb č. 6/2011 18. októbra 2011 Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb č_6_2011.pdf.pdf5 MB
Zmluva o spolupráci č. 11-22300/011-ZoS 4. septembra 2011 Zmluva o spolupráci c_11_22300_011_ZoS.pdf.pdf8,5MB
dotatok č.1 k Zmluve o úvere č. 04/053/09 19. júla 2011 Dodatok c_1 k Zmluve o uvere 04_053_09.pdf.pdf0,5 MB
Mandátna zmluva č. 04/017/11 19. júla 2011 Mandatna zmluva 04_017_11.pdf.pdf5,8 MB
Zmluva 28.06.2011 18. júla 2011 Zmluva 28_06_2011 Zalozna zmluva.pdf.pdf1,3MB
Dohoda č. 46/§50i/2011 30. júna 2011 Dohoda č_46_§50i_2011 o poskytnutí príspevku na podposru regionálneja miestnej zamestnanosti.pdf.pdf6.5 MB
Zmluva 30.05.2011 31. mája 2011 Zmluva 30_5_2011 Najomna zmluva na byt c 9_118.pdf.pdf4,7 MB
Zmluva 30.05.2011 31. mája 2011 Zmluva 30_5_2011 Najomna zmluva na byt c 13_118.pdf.pdf0,8MB
Dodatok č.2 k Zmluve zo dňa 08.07.2009 28. mája 2011 dodatok c 2 Kzmluve o dielo zo dna 08_07_2009.pdf.pdf1,24 MB
Dodatok č.2 k zmluve KaHR -22VS-0801/0111/104 14. mája 2011 Dodatok c_2 k zmluve KaHR -22VS-0801_0111_104 o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku.pdf.pdf1,9MB
Zmluva 07.04.2011 8. apríla 2011 Zmluva 07_04_2011 Kupna zmluva.pdf.pdf0,8MB
Zmluva 28.03.2011 31. marca 2011 Zmluva 28_03_2011 Zmluva o zriadeni Spolocneho obecneho uradu v Trencine.pdf.pdf3,05MB
Zmluva 25.03.2011 30. marca 2011 Zmluva 25_03_2011 TEAM AGRO Zmluva o manazmente projektu.pdf.pdf8,3MB
Dodatok č.1 k dohode 3/§50i/2011 17. februára 2011 Dodatok c_1 k dohode 3_50i_2011 UPSVR Dohoda o poskytnuti prispevku na podporu regionalnej a miestnej zamestnanosti.pdf.pdf0,8MB
Zmluva 13/11/17 2. februára 2011 Zmluva 13_11_17 LIKA Zmluva o dodani smaltovanych vyrobkoch.pdf.pdf2,3MB
Dohoda 3/§50i/2011 31. januára 2011 Dohoda 3_50i_2011 UPSVR Dohoda o poskytnuti prispevku na podporu regionalnej a miestnej zamestnanosti.pdf.pdf6,8MB