Rozpočet

Name Dátum účinnosti Rozpočet obce Veľkosť
Rozpočet obce Neporadza na rok 2017-2019 1. januára 2017 obec Neporadza rozpočet na roky 2017-2019.pdf2 MB
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 3. apríla 2017 Stan. k záver.účtu OÚ r. 2016.pdf0,8MB
Príloha k záverečnému účtu - Čerpanie rozpočtu obce k 31_12_2016 8. marca 2017 erpanie rozpočtu obce Neporadza k 31_12_2016.pdf2 MB

1 2