Rozpočet

Name Dátum účinnosti Rozpočet obce Veľkosť
Záverečný účet obce Neporadza za rok 2018 11. júna 2019 Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2018.pdf0,4 MB
Finančný rozpočet obce na roky 2019-2021 3. decembra 2018 Rozpočet obce Neporadza na roky 2019-2021.pdf0.8MB
Rozpočtové opatrenie č.1/2019 5. apríla 2019 prava rozpočtu 1-2019.pdf0,1 MB
Príloha č.1 k záverečnému účtu 5. apríla 2019 Príloha č.1 - prehľad hododárenia za rok 2018.pdf0,1 MB
Návrh záverečný účet za rok 2018 17. mája 2019 Návrh - Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2018.pdf0,4 MB
Finančný rozpočet obce na roky 2019-2021 návrh 16. októbra 2019 Rozpočet obce 2019.pdf0.8MB
Záverečný účet obce Neporadza za rok 2017 23. mája 2018 Záverečný účet Obce Neporadza.pdf1MB
Návrh - Záverečný účet obce Neporadza za rok 2017 26. marca 2018 Návrh - Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2017.pdf1MB
Prílha č_1 k Záverečnému účtu obce za rok 2017 26. marca 2018 Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce - ekonomická.pdf1MB
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce za rok 2017 26. marca 2018 Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce - funkčná.pdf1MB
Rozpočet obce Neporadza na roky 2018-2020 1. januára 2018 rozpočet obce Neporadza na roky 2018-2020.pdf2MB
Návrh - Záverečný účet obce Neporadza za rok 2016 8. marca 2017 Záverečný účet Obce Neporadza rok 2016.pdf2 MB
Záverečný účet obce Neporadza za rok 2016 22. apríla 2017 Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2016.pdf2 MB
Rozpočet obce Neporadza na roky 2017-2019 návrh 1. januára 2017 Návrh rozpočtu obce Neporadza 2017 - 2019.pdf2MB
Návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2018 - 2020 1. januára 2018 rozpočet na roky 2018-2020 - návrh.pdf0.8MB

1 2