Rozpočet

Name Dátum účinnosti Rozpočet obce Veľkosť
Finančný rozpočet obce na roky 2019-2021 3. decembra 2018 Rozpočet obce Neporadza na roky 2019-2021.pdf0.8MB
Finančný rozpočet obce na roky 2019-2021 návrh 19. decembra 2018 Rozpočet obce 2019.pdf0.8MB
Záverečný účet obce Neporadza za rok 2017 23. mája 2018 Záverečný účet Obce Neporadza.pdf1MB
Návrh - Záverečný účet obce Neporadza za rok 2017 26. marca 2018 Návrh - Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2017.pdf1MB
Prílha č_1 k Záverečnému účtu obce za rok 2017 26. marca 2018 Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce - ekonomická.pdf1MB
Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce za rok 2017 26. marca 2018 Príloha č. 2 k Záverečnému účtu obce - funkčná.pdf1MB
Rozpočet obce Neporadza na roky 2018-2020 1. januára 2018 rozpočet obce Neporadza na roky 2018-2020.pdf2MB
Záverečný účet obce Neporadza za rok 2016 22. apríla 2017 Záverečný účet Obce Neporadza za rok 2016.pdf2 MB
Návrh rozpočtu obce Neporadza na roky 2018 - 2020 1. januára 2018 rozpočet na roky 2018-2020 - návrh.pdf0.8MB
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 3. apríla 2017 Stan. k záver.účtu OÚ r. 2016.pdf0,8MB
Príloha k záverečnému účtu - Čerpanie rozpočtu obce k 31_12_2016 8. marca 2017 erpanie rozpočtu obce Neporadza k 31_12_2016.pdf2 MB
Návrh - Záverečný účet obce Neporadza za rok 2016 8. marca 2017 Záverečný účet Obce Neporadza rok 2016.pdf2 MB
Rozpočet obce Neporadza na roky 2017-2019 návrh 1. januára 2017 Návrh rozpočtu obce Neporadza 2017 - 2019.pdf2MB
Rozpočet obce Neporadza na rok 2017-2019 1. januára 2017 obec Neporadza rozpočet na roky 2017-2019.pdf2 MB