Program rozvoja obce Neporadza do roku 2023

Program rozvoja obce Neporadza do roku 2023 si môžte stiahnúť vo formáte .pdf:

PR_NEPORADZA_2023_V_1_0