Faktúry 2011

Back to list

Details of Faktúra 205/2011
Dátum zverejnenia
21. decembra 2011
Súbor na stiahnutie
 Faktura 205_2011 Geodetická služba Faktura za vyhotovenie geometrického plánu.pdf
Typ
.pdf
Veľkosť
0,7MB
Dodávateľ
Geodetická služba s.r.o.
Moyzesova 1
911 01 Trenčín
IČO: 36304425
DIČ:2020175817
Odberateľ
Obec Neporadza
Neporadza 108
913 26 Neporadza
IČO: 00311821
Cena faktúry v vrátane DPH v €
1299.00
Dátum úhrady
12. decembra 2011
Číslo faktúry
06011
Predmet faktúry
Faktúra za vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie parciel.