Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

elektronická adresa