Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zoznam zaregistrovanych kandidatov VO9
Zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu TSK
Oznámenie o čase a mieste konania volieb
Informácia pre voličov