Pozvánka na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Bošianska Neporadza 2016

Výbor pozemkového spoločenstva Vás pozýva na valné zhromaždenie ktoré sa bude konať dňa 12.3.2016 (sobota) o 15,00 hod. v kultúrnom dome v Neporadzi. Prezentácia členov sa uskutoční v kultúrnom dome v Neporadzi v čase od 14,30 hod. do 15,00 hod.

Program Pozemkového spoločenstva so začiatkom o 15,00 hod.

 1. Otvorenie a schválenie programu VZ PS.
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Správa mandátovej komisie.
 4. Kontrola uznesenia z roku 2015.
 5. Správa predsedu pozemkového spoločenstva o činnosti spoločenstva a výboru za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.
 6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016.
 7. Správa dozornej rady.
 8. Brigady a odmeňovanie výboru a dozornej rady.
 9. Schválenie výšky a vyplácania podielov za rok 2015.
 10. Diskusia.
 11. Návrh a schválenie uznesenia z valného zhromaždenia.
 12. Záver.

 

Vzhľadom na skutočnosť , že Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva a len tento orgán je oprávnený prijímať závažné rozhodnutia je Vaša osobná účasť nevyhnutná. Preto v prípade, ak sa valného zhromaždenia nemôžete osobne zúčastniť, prosíme aby ste za seba splnomocnili niektorého člena Pozemkového spoločenstva.

Pozvánka a vzor splnomocnenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *