Školenie „Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní.“

Riaditeľka Materskej školy v Neporadzi Mgr. Alexandra Hanková zorganizovala v obci inovačné kontinuálne vzdelávanie pod názvom: „Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní.“ Vzdelávania sa zúčastnilo 14 riaditeliek a učiteliek pre predprimárne vzdelávanie z trenčianskeho kraja pod vedením lektora Ing. Vladimíra Bezáka zo spoločnosti Softimex multimédiá s.r.o. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu bolo získať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti, výchovno–vzdelávacej činnosti a v odbornom výcviku v oblasti využívania inovatívnych metód a najmodernejších technológií (interaktívna tabuľa a multimédiá) vo výchovnom- vzdelávacom procese.

tab

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *