Výzva na predloženie cenovej ponuky – Obstaranie meračov tepla pre bytový dom