dobrovoľná vojenská príprava – informačný leták

CCF_000086CCF_000087