Mesiac: apríl 2017

Slávnostné stavanie mája

Obecný úrad Neporadza

a Dobrovoľný hasičský zbor v Neporadzi

Vás pozývajú na slávnostné stavanie mája, ktoré sa uskutoční

v nedeľu 30.apríla 2017 o 19:00 hodine pred kultúrnym domom.

Príďte sa zabaviť a stretnúť s priateľmi, posedieť pri

hudbe a dobrom kotlíkovom guláši.

Srdečne Vás všetkých pozývame.