Karneval 2014

Fašiangový karneval pre deti sa v našej obci konal 28. februára 2014 v Kultúrnom dome. Na jeho organizácii sa podieľala Materská škola, Základná škola a Obecný úrad.  KarnevalRead More

Kronika školstva v Neporadzi

Škola je od pradávnych čias výnimočnou inštitúciou. Jej prítomnosť kdekoľvek na svete dáva nádej na rast kvality života, múdrosť, vzdelanosť, úspech. Školy sú roztrúsené poRead More

Obecná knižnica

Obecný úrad oznamuje, že obecná knižnica bude v dňoch 23. decembra 2013 až 6. januára 2014 zatvorená.