Slávnostné stavanie mája

Obecný úrad Neporadza a Dobrovoľný hasičský zbor v Neporadzi Vás pozývajú na slávnostné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30.apríla 2017 o 19:00 hodine pred kultúrnym domom. PríďteRead More