Webové stránky farnosti Motešice

Milí spoluobčania, na adrese http://motesice.nrb.sk/ sú dostupné nové webové stránky farnosti Motešice. Nájdete tam informácie o farnosti, farské oznamy a iné užitočné informácie.